top of page

İŞYERİ SAĞLIK PROGRAMLARI ÇALIŞANLARA İHTİYAÇ DUYDUKLARI ENERJİ DESTEĞİNİ NASIL SAĞLAYABİLİR?
Hise Gibson, birçok çalışanın ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemde, işyeri sağlıklı yaşam programlarının spor salonu indirimleri sağlamanın ötesine geçmesi ve çalışanlara fiziksel ve duygusal refahlarını iyileştiren özel çözümler sunmaya başlaması gerektiğini söylüyor.


Şirketler sağlıklı yaşam programlarını çalışanlarının refahına yatırım yapmanın bir yolu olarak lanse etseler de, birçoğu sağlık hizmeti maliyetlerini azaltmaya aşırı odaklandığından, çalışanların kullanmaya zaman bulamadıkları adım mücadeleleri ve spor salonu indirimleri sunma eğilimindedir. Bu çabalar iyi niyetli olsa da, "ayarla ve unut" zihniyeti üzerine inşa edilen birçok sağlıklı yaşam programı, çalışanların hem işteki hem de iş dışındaki ihtiyaçlarını desteklemede genellikle göz ardı edilmekte ve yetersiz kalmaktadır. Gartner'ın 2021 Çalışan Değer Önerisi Kıyaslama Araştırması, çalışanların yüzde 87'sinin zihinsel ve duygusal sağlık tekliflerine erişimi olmasına rağmen, çalışanların yalnızca yüzde 23'ünün bunları kullandığını ortaya koydu. Aynı durum fiziksel ve finansal sağlık programları için de geçerli. Daha da kötüsü, birçok şirket değerli mali kaynaklarını etkisiz programlara harcıyor. Bu arada, yeteneklerini kaybetmenin, bağlılığı kopmuş çalışanları değiştirmenin ve üretkenliğin düşmesini izlemenin maliyetine katlanıyorlar.


"ÇALIŞANLARIN SESSIZCE IŞTEN AYRILMAYA DEVAM ETTIĞI VE BIRÇOK ŞIRKETIN AÇIK POZISYONLARI DOLDURMAKTA ZORLANDIĞI BIR DÖNEMDE, IŞVERENLERIN SAĞLIKLI YAŞAM TEKLIFLERINI YENILEMELERI ÖZELLIKLE ÖNEMLIDIR."


Fiziksel ve zihinsel sağlık etkinlikleri oluşturmak için kuruluşlarla birlikte çalışan bir şirket olan Dilagence'ın kurucusu ve CEO'su olan sağlıklı yaşam uzmanı Dilan Gomih'e göre, çalışanların bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey enerji artışıdır. Çalışanların sessizce işten ayrılmaya devam ettiği ve birçok şirketin açık pozisyonları doldurmakta zorlandığı bir dönemde, işverenlerin yetenekleri çekmek ve elde tutmak ve çalışanları mutlu ve sağlıklı tutmak amacıyla sağlıklı yaşam tekliflerini şimdi yenilemeleri özellikle önemlidir; bu da üretkenliği artıracak ve kar hanesini iyileştirecektir.


Ruh sağlığı sorunları işi etkiliyor

COVID-19 süreci, çalışanların işverenlerden ruh sağlığı uygulamalarına erişim sunmanın ve fitness yarışmaları düzenlemenin ötesine geçmelerini beklediğini ortaya koydu. Sonuçta, birçok çalışan ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor. Mind Share Partner'ın 2021 İşyerinde Ruh Sağlığı Raporu, tam zamanlı ABD çalışanlarının dörtte üçünün en az bir ruh sağlığı sorunu belirtisi yaşadığını ve yüzde 84'ünün duygusal olarak yorucu iş gibi en az bir işyeri faktörünün ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini göstermiştir.


"SON YILLARDA, BIRÇOK IŞYERI SAĞLIK PROGRAMI, SAĞLIK HIZMETI MALIYETLERINI DÜŞÜRMEYE ODAKLANDI, ANCAK BU PROGRAMLAR ÇALIŞANLARIN IHTIYAÇLARINI KARŞILAMAK IÇIN YETERINCE ETKİN OLMAYAN PROGRAMLARDI."


Ayrıca, ankete katılanlar tarafından en çok istenen "kaynak" (yüzde 31) açık ara ruh sağlığı konusundadır. Son yıllarda, birçok işyeri sağlık programı sağlık hizmeti maliyetlerini düşürmenin yollarına odaklandı, ancak bu programlar çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince etkin olmayan programlardı. Özellikle pandemi sırasında şirketler, çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal enerjileri tükendiğinde üretkenliğin doğal olarak etkilendiğini keşfetti.

Verimlilik üzerindeki bu etki, tükenmişlik, kinizm ve etkinlik eksikliği duygularıyla karakterize edilen ve genellikle işyerindeki kronik stresin neden olduğu tükenmişlikten de kaynaklanıyor olabilir. Nihayetinde şirketler, sessiz işten ayrılmalar nedeniyle kaybedilen üretkenliğin maliyetinin yanı sıra, işten ayrılan mutsuz ve tükenmiş çalışanların yerine yenilerini bulma masraflarını da üstlenmektedir. Bir çalışanı değiştirmenin maliyeti, pozisyonun maaşının üç ila dört katına kadar çıkabildiğinden, tükenmişlikten kaynaklanan yıpranma önlenmeye değerdir.


Şirketler neden çalışan enerjisine odaklanmalı?

Araştırmalar, sağlığı yerinde olan çalışanların kendilerini işlerine daha bağlı ve üretken hissettiklerini ve ruh sağlığı yerinde olan çalışanların tükenmişlik yaşama ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmalar ayrıca fiziksel egzersizin yetişkinlerde etkili bir şekilde biliş ve hafızayı artırdığını göstermiştir. Bir Gallup araştırması da yüksek düzeyde çalışan bağlılığına sahip şirketlerin, düşük düzeyde çalışan bağlılığına sahip şirketlere kıyasla yüzde 23 daha yüksek kârlılık bildirdiğini ortaya koymuştur.

Kuruluşların çalışan refahının artmasının faydalarını elde etmelerine yardımcı olmak için, çalışanların enerji seviyelerini iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere çalışan sağlığı programlarını yeniden çerçevelendirmenin zamanı gelmiş gibi görünmektedir. Bu, fiziksel sağlık, zihinsel sağlık, duygusal sağlık ve amaç duygusu dahil olmak üzere çalışanların özel ihtiyaçlarına hitap eden hedefli ve özel çözümler sunmak anlamına gelir. Çalışanları desteklemek için şirketler şunları yapmalıdır:

- Verimliliği artıran ve zaman kazandıran hizmetlere erişimi artırın. Kuruluşlar, çalışanların daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi bulmalarına yardımcı olmak için çocuk bakımı, yaşlı bakımı, kariyer koçluğu, kişisel eğitim ve terapi gibi hizmetler sunmalıdır.

- Programlara ilişkin farkındalığı artırın. Çalışanlara mevcut hizmetleri düzenli olarak hatırlatın ve katılımın kuruluş tarafından nasıl değerlendirildiğini vurgulayın.

- Ruh sağlığı sorunlarının etrafındaki damgayı azaltın. Çalışanlar, esenlik hizmetlerini gerçekten kullandıkları için cezalandırılma endişesiyle duygusal ve zihinsel enerji harcamamalıdır. Yöneticiler rol model olarak hareket ederek ve programları kendilerinin kullandığından bahsederek çalışanları hizmetleri kullanmaları için güçlendirebilir.

- Çalışanları dinleyin ve neyin işe yaradığına odaklanın. Çalışanlar tarafından hangi hizmetlerin kullanıldığını ve hangilerinden keyif alındığını ve hangilerinin daha yüksek yatırım getirisine sahip olduğunu denetlemek için düzenli bir geri bildirim mekanizması oluşturun. İşe yarayan programlara yatırım yapmaya devam edin ve işe yaramayanları azaltın.

Enerji yönetimine öncelik vererek ve çalışanların fiziksel, zihinsel, duygusal ve enerjilerini destekleyen kaynaklara yatırım yaparak, şirketler refahı performansı artırmak ve kar-zarar sonuçlarını yönlendirmek için bir strateji olarak kullanabilir.


Bu makale Harvard Business School dergisinin 28 Ağustos 2023 tarihli çalışmasında yayınlamıştır.

(How Workplace Wellness Programs Can Give Employees the Energy Boost They Need - HBS Working Knowledge)


0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page